MUSIKINSTRUMENT NY

Samlingen av musikinstrument omfattar ca. 6400 föremål. Tyngdpunkten ligger inom områdena europeisk konstmusik och nordisk folkmusik, men även utomeuropeiska musikkulturer är förhållandevis väl representerade. Tidsmässigt spänner samlingen över en period på ca. 400 år, från tidigt 1600-tal och fram till helt nytillverkade instrument. Sedan 1970-talet är merparten av Nordiska museets musikinstrumentsamling deponerad hos oss.

I denna webbkatalog finns för närvarande ca. 1800 instrument.


Sök Instrument
 
Kategorier
     

Mässingsinstrument är oftast men inte enbart gjort av mässing (undantag är t.ex. näverlur, zinka som huvudsakligen är gjorda av trä). De kallas ibland även för läpprörsinstrument pga ljudet alstras genom att spelarens läppar fungerar som ett rör. När luft passerar läpparna uppstår vibrationer i luften som är inuti instrumentet. När vibrationerna organiserar sig till stående vågor - som de har en naturlig benägenhet att göra - hörs det en ton.
Tonhöjden kan varieras av spelaren på de flesta instrument enbart med variation av lufttryck och läpparnas spänst (mycket korta instrument exempelvis kohorn är undantag). Detta möjliggör ett omfång på flera oktaver. Klicka här för en mycket bra förklaring av stående vågor i läpprörsinstrument. Extern länk. Sidan är på engelska men det finns flera rörliga bilder och diagram som är lätta att förstå.