MUSIKINSTRUMENT NY

Samlingen av musikinstrument omfattar ca. 6400 föremål. Tyngdpunkten ligger inom områdena europeisk konstmusik och nordisk folkmusik, men även utomeuropeiska musikkulturer är förhållandevis väl representerade. Tidsmässigt spänner samlingen över en period på ca. 400 år, från tidigt 1600-tal och fram till helt nytillverkade instrument. Sedan 1970-talet är merparten av Nordiska museets musikinstrumentsamling deponerad hos oss.

I denna webbkatalog finns för närvarande ca. 1800 instrument.


Sök Instrument
 
Kategorier
     

Fritungeinstrument är samlingsnamnet på instrument som dragspel, munspel och harmonium (tramporgel).

Gemensamt för dessa instrument är att tonen alstras med hjälp av en elastisk tunga som sätts i svängning av en luftström genom en noga avpassad öppning. Tungans rörelser ger upphov till en ton.

Fritungeinstrument har funnits i östra Asien under ca. 4000 år, bl.a. i form av s.k. munorglar, men började användas i Europa först i mot slutet av 1700-talet.