MUSIKINSTRUMENT NY

Samlingen av musikinstrument omfattar ca. 6400 föremål. Tyngdpunkten ligger inom områdena europeisk konstmusik och nordisk folkmusik, men även utomeuropeiska musikkulturer är förhållandevis väl representerade. Tidsmässigt spänner samlingen över en period på ca. 400 år, från tidigt 1600-tal och fram till helt nytillverkade instrument. Sedan 1970-talet är merparten av Nordiska museets musikinstrumentsamling deponerad hos oss.

I denna webbkatalog finns för närvarande ca. 1800 instrument.


Sök Instrument
 
Kategorier
     

Termen "träblåsinstrument" refererar till symfoniorkesterns blåsinstrument i västvärlden där ljudet inte alstras med läpparna (vilket det görs i exempelvis trumpeter).

Termen är lite missvisande eftersom flera av instrumenten kan vara tillverkade i andra material till exempel flöjt och saxofon.


Ny! Oboe bilderna är på gång!