<-- Bläddra bland Klavikord -->  

Klavikord

Invnr: X5414
Tillverkare: Sparr, Kenneth
Plats: Marholmen, Sverige
År: 1999


Omfång C/E - c3 = 47 toner (bruten oktav).
Mått 1094 x 326 x 110 mm.
Bundet c-c#, d-d#, f-f#, g-g#, a-a#, c1-c#1, d1-d#1, f1-f#1, g1-g#1, a1-a#1, c2-c#2, d2-d#2, f2-f#2, g2-g#2, a2-a#2, h2-c3.
Byggt efter klavikord N264785

Kenneth Sparr, Nynäshamn byggde detta instrument på uppdrag av Musikmuseet inom ramen för instrumentbyggarkursen på Marholmen år 1999. Hela byggprocessen dokumenterades i ord och bild och finns utlagd som en rapport på hans webbplats.

Ladda hem programmet
Clavichord för teknisk dokumentation (ritningar, diagram, tabeller) av detta och andra instrument.Mikko Korhonen
  
  
  
  
  
  
 
 
Stäng fönstret